We gebruiken cookies om u een betere gebruikservaring te bieden.


Privacybeleid

Door je te registreren en bepaalde onderdelen van deze site te gebruiken, geef je informatie door die toelaat jou als persoon te identificeren. Dit gebeurt enkel voor onze dienstverlening en informatieverstrekking en als jij daar toestemming voor geeft.

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (ook bekend als General Data Protection Regulation of ‘GDPR’). Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van fotoloft.be. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die verbonden zijn met onze website, maar we verwijzen er wel naar zodat je de nodige informatie kan vinden. Door gebruik te maken van deze website accepteer je dit privacybeleid.

Je hebt altijd het recht om jouw bewaarde persoonsgegevens:

 • Op te vragen en in te kijken,
 • te (laten) wijzigen,
 • te (laten) schrappen.

Dit kan voor één of meerdere vermeldingen in onze database. Je kan ook vragen om volledig uit de database te worden verwijderd. Je wordt dan ‘vergeten’ en op geen enkele manier nog gecontacteerd. Als je de wijzigingen of schrapping zelf doorvoert, dan is dit meteen effectief. Als je een aanvraag indient om wijzigingen te doen, dan gebeurt dit zo snel mogelijk en ten minste binnen 30 dagen.

Hoe laat je je rechten gelden?

Dit kan door een eenvoudig verzoek te richten naar info@fotoloft.be.
Vermeld steeds:

 • Voor- en achternaam,
 • e-mailadres,
 • welke wijzigingen je wil doorvoeren of schrappen.

Zo verwerken we jouw gegevens

De verwerkingsverantwoordelijke is: Joan Staels, Kantwerkstraat 34, 9880 Aalter, info@fotoloft.be

Jouw persoonsgegevens worden niet verwerkt door andere gegevensverwerkers.

Welke gegevens worden verzameld?

Enkel die persoonsgegevens worden verzameld die nodig zijn om aan een bepaald deel van onze dienstverlening te voldoen of om jou informatie door te sturen.

Dat zijn:

 • Voornaam en naam,
 • e-mailadres,
 • vrijblijvende persoonlijke gegevens ingevuld via jouw profielpagina.

In formulieren is sommige informatie verplicht, deze gegevens zijn nodig om jou de gewenste dienst te kunnen leveren. Andere informatie kan nuttig zijn, maar is niet absoluut nodig. Jij kiest of je hier gegevens invult. Op basis van ingevulde gegevens of geplaatste cookies (zie verder) worden geen marketingprofielen aangemaakt.

Waarom worden jouw persoonsgegevens bijgehouden?

Jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor een specifiek doel (en alleen maar voor dat doel) met volgende rechtsgronden:

 • Berichten: om aan je vraag te voldoen, een antwoord te geven.
 • Meldingen: om herinneringen te kunnen sturen i.v.m. opdrachten, berichten, ontbrekende gegevens of bevragingen.
 • Nieuwe cursussen: om je in te lichten over vervolgcursussen die je misschien interesseren (uitvoeren opdracht en gerechtvaardigd belang).

Een uitzondering hierop kan enkel met jouw expliciete toestemming.

Hoe lang worden je gegevens bijgehouden?

Persoonsgegevens worden bewaard zo lang dat nodig is om jou de dienst te verlenen die je zelf activeerde of waarvoor je toestemming gaf. Je persoonsgegevens worden tot 1 jaar na het laatste gebruik bijgehouden.

Doorgifte aan derden

Je persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Wij maken geen gebruik van diensten die persoonsgegevens verwerken. Je persoonsgegevens worden enkel doorgegeven als dit nodig is voor het doel waarvoor jij toestemming gaf en de persoonsgegevens verstrekte (registratie als cursist) of als dit wettelijk verplicht en toegestaan is (bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijk onderzoek).

Minderjarigen

Wij verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar).

Beveiliging van gegevens

De computers en internetverbindingen waarop jouw persoonsgegevens worden bewaard en getransporteerd zijn zo goed mogelijk beveiligd tegen hacken, installeren van malware en ander oneigenlijk gebruik. Alle wachtwoorden zijn geëncrypteerd en voor niemand leesbaar, ook niet voor de beheerder van deze website. Op de computers en het netwerk kan enkel worden ingelogd met een gebruikersnaam en wachtwoord. Iedereen die namens fotoloft.be jouw persoonsgegevens kan inkijken of kennen is gebonden aan geheimhouding van die informatie.

Automatische opslag van niet-persoonlijke gegevens

Tijdens een bezoek aan deze website worden automatisch gegevens opgeslaan over het gebruik van de website. Dit zijn enkel en alleen niet-persoonlijke en anonieme gegevens (je IP-adres wordt bijvoorbeeld niet bijgehouden). We analyseren die informatie om onze website te kunnen verbeteren. Er wordt echter nooit persoonlijke informatie doorgegeven aan derden. We maken geen gebruik van diensten zoals Google Analytics of van andere tracking-diensten.

Cookies

In de elektronische leeromgeving wordt geen gebruik gemaakt van functionele of analytische cookies.

Facebook, Instagram en andere sociale media

Op deze site staan deelknoppen voor sociale medianetwerken. De code achter deze knoppen plaatst – bij gebruik – een cookie op je computer. Hier omtrent gelden de privacyregels van de sociale netwerken. Wij hebben geen invloed op en dragen geen verantwoordelijkheid voor wat deze netwerken met jouw persoonsgegevens doen. Wij hebben ook geen controle over hoe andere gebruikers van sociale media met jouw informatie omspringen nadat je iets hebt gedeeld dat op onze website staat.

Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan wijzigen. Wij passen de regels en voorwaarden aan om jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen en op een transparante manier met jouw persoonsgegevens om te gaan. Neem dus geregeld opnieuw een kijkje. De laatste aanpassing dateert van 1 april 2022.

Aansprakelijkheid

We springen zo zorgvuldig mogelijk om met jouw persoonsgegevens en houden die beveiligd bij. Gaat er toch iets mis, dan zullen we jou zo snel mogelijk op de hoogte brengen en er alles aan doen om de schade te beperken. Het verspreid geraken van jouw persoonsgegevens door gegevensdiefstal of datalekken kan geen aanleiding geven tot schadeclaims ten aanzien van ons.

Klachten

Heb je ondanks onze voorzorgsmaatregelen toch klachten over ons gebruik van jouw persoonsgegevens, contacteer dan info@fotoloft.be en we zoeken een oplossing.