Privacybeleid

Fotoloft.be is een website ontwikkeld en beheerd door iWitnessMedia. iWitnessMedia verbindt er zich toe om de persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens, waaronder de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/ EG (algemene verordening gegevensbescherming).

iWitnessMedia verzamelt enkel persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het vlot uitvoeren van een dienst die we aan onze leden verstrekken. iWitnessMedia kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

  • E-mailadres
    • Daarnaast verzamelt iWitnessMedia anonieme informatie betreffende uw gebruik van de website fotoloft.be. Dit kan onder meer gaan over informatie omtrent: gebruikte browser, bezochte pagina’s, IP-adres, herkomst van uw bezoek… Via deze informatie kan u niet geïdentificeerd worden, maar het laat ons wel toe om statistieken te maken over het gebruik van deze website.

Soms vraagt iWitnessMedia u om persoonsgegevens in te vullen. Die gegevens kunnen worden gebruikt om u verder te informeren over onze diensten of nieuws in verband met de website fotoloft.be. Het uitschrijven op onze nieuwsbrief kan door op de in elke fotoloft.be-mail voorziene uitschrijflink te klikken.

Gegevens worden enkel gebruikt in functie van de door jou gevraagde dienst. Uw gegevens zullen nooit aan derden worden doorgegeven.

Jouw gegevens worden op een veilige manier behandeld. Daarom maken we gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en –maatregelen om jouw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Deze technologieën en –maatregelen worden op geregelde tijdstippen getest en bijgesteld indien nodig.

Zijn jouw contactgegevens onjuist of veranderd dan kan je contact opnemen met onze support afdeling via info@fotoloft.be